اثر توحید ربوبیت در زندگی بنده یکتا پرست
     face
  •   
  •  
الله همان ذات رفیع، بلند مرتبه صاحب رفعت است.

Icreasefontsize decreasefontsize

اثر توحید ربوبیت در زندگی بنده یکتا پرست

1- رهایی یافتن از حیرت و شک: چگونه کسی دچار شک و تردید می شود در حالی که می داند او خدایی دارد که پروردگار همه چیز بوده و کسی است که او را آفریده و او را استوار داشته است. به او اکرام و احسان نموده و او را فضیلت داده است. او را در زمین جانشین خود ساخته و هر آن چه را در آسمانها و زمین است، برایش رام گردانده و نعمت های ظاهر و باطن خود را به او داده است ، او به خدایش آرام می گیرد و به او پناه می برد ، او می داند که زندگی مخلوطی از خوبی و بدی و عدل و ظلم و لذت و درد است.

اما کسانی که ربوبیت الله را انکار کرده و نسبت به دیدار با او در شک و تردید اند، زندگی آنها طعم و مزه ای ندارد و سرشار از پریشانی، اضطراب، حیرانی و علامات سوال پی درپی و بدون پاسخ است. آنها پناهگاهی ندارند تا به آن پناه گیرند و عقل های آنان با وجود هوش و ذکاوت در حیرت، سرگردانی وپریشانی بوده و این عذاب دنیاست که صبح و شب آتش آن دلهایشان را می سوزاند.

2- آرامش روانی: آرامش روانی فقط یک مصدر دارد و آن ایمان به الله تعالی و روز آخرت و... است ، ایمانی راستین و ژرف که هیچ گونه شکی در آن نبوده و هیچ نفاقی آن را فاسد نسازد. این است چیزی که واقعیت نمایان به آن گواهی می دهد و تاریخ از نمونه های آن آکنده بوده و هر انسان منصف و بصیر در اطراف خود آن را لمس می کند. ما به تجربه آموخته ایم که بیشتر مردم که در اضطراب و فشار روانی و پریشانی به سر می برند و احساس پوچی و نابودی می کنند کسانی هستند که از نعمت ایمان و خنکی یقین محروم هستند. زندگی آنان هیچ مزه و طعمی ندارد، اگرچه پر از لذایذ و رفاه باشد، زیرا آنان برای این زندگی معنی و مفهومی نمی یابند و در آن هدفی مشاهده نکرده و راز آن را درک نمی کنند. اکنون با این وضع و حال آنها چگونه به آرامش روانی و خاطر آسوده دست یابند؟ همانا این آرامش و خاطر آسوده نتیجه و ثمره ایمان و توحید است و آن درختی پاک است که ثمره اش را به اجازه خداوند می دهد. آن نفخه و دمی آسمانی است که خداوند بر دل های مومنان نازل می کند تا آنان در هنگام پریشانی ثابت قدم و در هنگام خشم و ناراحتی مردم، خشنود بمانند و در شک و حیرت مردم، آنان به خنکی یقین دست یافته و در هنگام بی تابی دیگران شکیبایی و صبر و در هنگام بی ثباتی و سبکسری حلم و بردباری پیشه کنند. این همان آرامشی بود که قلب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را در روز هجرت آکنده بود و هیچ گونه غصه و اندوهی به او نمی رسید و ترس بر او غلبه نمی کرد و هیچ گونه شک و تردیدی در دل او خطور نمی کرد. پروردگار ارجمند و با عظمت می فرماید: {اگر‌ ‌او‌ (پيامبر) ‌را‌ ياري‌ نكنيد، ‌در‌ حقيقت‌ خداوند هنگامي‌ ‌به‌ ‌او‌ ياري‌ كرد ‌که‌ كافران‌ ‌در‌ حالي‌ ‌که‌ يكي‌ ‌از‌ دو تن‌ ‌بود‌ [‌از‌ مكه‌] بيرونش‌ كردند، هنگامي‌ ‌که‌ ‌در‌ غار بودند، ‌آن‌ گاه‌ ‌که‌ ‌به‌ يار ‌خود‌ مي‌گفت‌: نگران‌ مباش‌. بي‌ گمان‌ خداوند ‌با‌ ماست} (سوره توبه آیه 40)

ایمان قایق نجات و رهایی است

بر همراه او، صدیق رضی الله عنه احساس اندوه و دلسوزی بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و نه برای خودش، غلبه نموده بود. از این می ترسید که چیزی زندگی رسول را دچار خطر سازد و دعوت توحید دچار اختلال شود، تا جایی که گفت - در حالی که اگر دشمنان او که به سوی غار خیره شده بودند، به پای خود می نگریستند آنها را می دیدند: "ای رسول خدا اگر یکی از آنان به قدم پای خود بنگرد ما را خواهد دید. رسول خدا صلی الله عیله و سلم فرمود – در حالی که به او آرامش می داد- “ای ابوبکر نسبت به دو نفری که خداوند سومین آنهاست چه گمان می بری" (روایت از مسلم است)

کسی که به همراهی خداوند (از دیگران) بی نیاز شد مردم به او نیازمند می شوند.

و این آرامش دمی ربانی و نوری است که فرد هراسان به آن آرام گرفته و به هنگام پریشانی به آن اطمینان می یابد و فرد غم دیده و محزون به آن آرام گرفته و تسلی حاصل می کند. فرد خسته به آن آرامش یافته و فرد ضعیف به آن قوی می شود و سرگشته و گمراه به آن هدایت می شود. این آرامش پنجره ای است که خداوند بر بندگان مومن خود می گشاید و نسیم روح بخش را بر سرزمین دل آنان جاری می سازد و نور خود را بر آنان روشن می کند و عطر و بوی خوش آن را به دل و دماغ آنان می رساند تا نتیجه برخی از کارهای خیر خود را بچشند و نمونه کوچکی از آنچه در انتظار آنان است، را ببینند و به این نعمت ها از نسیم روح بخش و بوی خوش و ریحان و صلح و امان بهره مند شوند.

هر گاه در ارتباط با خداوند ضعیف گشتی در معرض درگیری و کینه ورزی قرار می گیری.

3- اعتماد و ثقه به خداوند: تمام چیزها به دست خداوند ارجمند و با عظمت هستند و از آن جمله سود و زیان است. الله خالق ارجمند با عظمت است و او رازق و مالک و مدبر است. و کلید آسمان ها و زمین به دست اوست به همین سبب وقتی مومن دانست که جز آن چه خداوند از خیر و شر برایش نوشته است چیز دیگری به او نمی رسد و یک دستی تمام مخلوقات بر خلاف آن چه او نوشته و تقریر کرده است سودی نمی رساند، در آن هنگام می داند که فقط اوست سود رسان و زیان دهنده و بخشنده و منع کننده. این فهم سبب بالا رفتن اعتماد به الله عز و جل شده و توحید او در دلش ثبات می یابد، به همین سبب خداوند کسانی را ملامت می کند که چیزهایی را می پرستند که سود و زیانی به پرستش کننده خود نمی رسانند. با برکت است آن که می فرماید: {كليدهاي‌ آسمان‌ و زمين‌ ‌به‌ دست‌ اوست‌ و كساني‌ ‌که‌ ‌به‌ نشانه‌هاي‌ خداوند كفر ورزيده‌اند، اينانند ‌که‌ زيانكارند} (سوره زمر آیه 63)

در دل پراکندگی ای هست که جز با روی آوردن به خداوند چیز دیگری آن را جمع نمی کند. در آن ترس و وحشتی است که جز با انس گرفتن با خداوند از بین نمی رود و در آن غم و غصه ای هست که جز با شادی و سرور به شناخت او و رفتار صادقانه با او زایل نمی شود.

4- تعظیم و احترام به خداوند: این اثر در زندگی کسی که به خداوند ایمان دارد آشکار است. کسی که فقط او را می پرستد و فقط رضایت او را هدف اعمال خود قرار داده است. وقتی که مومن به ملکوت و پادشاهی خداوند در آسمانها و زمین فکر می کند او را نسزد جز این که بگوید: {پروردگارم از روی دانش [به] همه چیز احاطه دارد} (سوره انعام آیه 80) ، و می گوید: {پروردگارا، این را باطل نیافریده ای، پاکی برای توست} (سوره آل عمران آیه 191)

تمام این ها به ارتباط قلب با پروردگارش، خالق ارجمند و با عظمت دلالت می کند. تا در مسیر کسب خشنودی او تلاش کرده و در راستای احترام و بزرگداشت شرع و قانون او سعی کند و کسی را که نه برای خودش و نه برای دیگران، مالک ذره ای در زمین و آسمان نیست شریک خداوند نسازد. و تمام این امور تعظیم و احترام به پروردگار ارجمند و با عظمت واز آثار توحید ربوبیت بر مومن است.

   
مشترک شو