اثر گواهی لا اله الا الله بر بنده یکتا پرست
     face
  •   
  •  
الله دهنده و بازدارنده است.
   
مشترک شو