الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومندی است.
     face
  •   
  •  
الله تواناست.

Icreasefontsize decreasefontsize

الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومندی است

همانا او الله همان ذات توانای صاحب قدرت و نیرومند است...

{و خداوند ‌بر‌ ‌هر‌ كاري‌ تواناست} (سوره بقره آیه 284) ، {در‌ مقام‌ و منزلتي‌ راستين‌، ‌در‌ نزد فرمانروايي‌ توانا} (سوره قمر آیه 55) ، {بگو: ‌او‌ تواناست} (‌سوره انعام آیه 65)

"قدرتمند" ... صاحب قدرت و استواری کامل بوده و بر انجام هر کاری و با هر کس تواناست.

"توانا" ... دارای قدرت کامل، زنده می کند و می میراند. موجودات را بوجود آورده و آنها را مدیریت می کند و حکم او در میان آنان جاری است.

"قادر مطلق" ... به قدرت خود برمی انگیزد و پاداش می دهد و دل ها را به هر سان که بخواهد می گرداند.

"توانا" ... دارای قدرت کامل، با قدرت و توان او هیچ گونه ناتوانی و نقصی همراه نیست.

"توانا" ... کسی که هر یک از مخلوقات خود را به آن چه می خواهد اداره می کند و این با انتهای قدرت و فراگیری صورت می گیرد.

همانا او الله همان ذات قدرتمند پر توان نیرومند است...

   
مشترک شو