الله یکتای یگانه است
     face
  •   
  •  
الله جبران کننده است

Icreasefontsize decreasefontsize

الله یکتای یگانه است

همانا او الله همان ذات یکتای یگانه است

ای آنکه دارای یکتایی ذات، صفات و اسماء هستی.

از تو درخواست اخلاص، دوستی و اشتیاق داریم. ای پروردگار یکتای بی نیاز.

"یکتا" ... در ذات، صفات و اسماء یکتاست. او هیچ شبیه و مانند و همتا و همپایه ای ندارد : {آیا همنامی برای او می شناسی} (سوره مریم آیه 65)

"یکتا" ... یکتا در الوهیتی که مستحق پرستش است. هیچ کس جز الله پروردگار ارجمند و با عظمت به حق پرستیده نمی شود وهیچ پرستشی چه کم و چه زیاد جز او را نسزد.

"یکتای یگانه" ... آن که تمامی کمالات را در خود دارد به طوری که هیچ کس با او مشارکتی ندارد و از جهت عقلی و قولی و عملی بر بندگان لازم است تا توحید او را بیان کنند و به کمال مطلق او و یگانگی او در توحید و خاص دانستن تمامی عبادات برای او اقرار کنند.

"یکتا" ... آن یکتای مقصود و رب معبود که دل ها به این گواهی داده اند و دیدگان به آن داننده غیب وابسته شده اند.

"یکتای یگانه" ... خداوند بندگانش را بر اساس توحید خودش که هیچ شریکی ندارد، آفریده است. هیچ کس با روی آوردن به غیر او رستگار نمی شود و هیچ کس با پرستش غیر او سعادت مند نمی گردد و هیچ کس با شریک قایل شدن به او موفق نشده است.

همانا او الله همان ذات یکتای یگانه است ...

   
مشترک شو